соціально-психологічна адаптація

Соціалізація і соціально-психологічнаадаптація особистості означає пристосування людини до різних факторів, які пов'язані з культурною, психологічної та соціальної сферою. Простими словами - особистість повинна звикнути і почати відповідати навколишніх подій і певної діяльності або середовищі. Дві складові цього поняття вказують на те, що людина проходить поведінкову (соціальну) і особистісну (психологічну) адаптацію.

Види соціально-психологічної адаптації

Цей показник відображає собою можливістьадекватно сприймати навколишню дійсність, а ще він уособлює собою відносини з оточуючими і різні здібності. Під час адаптації осіб є певним об'єктом, який сприймає, приймає і враховує існуючі норми і традиції в суспільстві.

Соціально-психологічна адаптація особистостіможе бути позитивною, тобто вона дозволяє людині успішно звикнути до соціального середовища, а також негативної, яка веде до недостатньої соціалізації. Процес адаптації може проходити, як добровільно, так і примусово. Зазвичай виділяють три основних стадії: ознайомлення, орієнтація і самоствердження.

Існує багато різних поглядів, що стосуютьсяпроблеми соціально-психологічної адаптації, але їх аналіз дозволив прийти до деяких важливих висновків. Основою цього поняття є зв'язок особистості і соціального середовища, аналізуючи яку можна зрозуміти особливості працюючих систем. Особистість, яка проходить звикання, може впливати на соціальне середовище, щоб змінити її. Здатність до адаптації безпосередньо залежать від особистих якостей і особливостей особистості, які складають потенціал. Варто відзначити, що чим вище зрілість особистості, тим більше шанс пройти успішну адаптацію.

соціально-психологічна адаптація особистості

Критерії соціально-психологічної адаптації

Показник можна розділити на два критерії: об'єктивні і суб'єктивні. До першої групи належить показник, який вказує на успішність в навчанні і роботі, реалізацію поставлених завдань і виставлених вимог, а ще на становище людини в колективі і на його статус. До суб'єктивних критеріїв належить наявність інтересу до своєї роботи і прагнення до постійного розвитку, а ще конструктивну взаємодію з іншими людьми і наявність адекватної самооцінки.

У висновку хотілося б сказати, що в сучасному світі соціально-психологічна адаптація є складним утворенням, яке пов'язане з індивідуальними рисами особистості і з позицією в суспільстві.