екологічне виховання молодших школярів

Екологічне виховання школярів молодшихкласів є невід'ємною частиною формування особистості. У процесі виховання безпосередню участь беруть не тільки батьки, а й активно працюють шкільні вчителі. Адже вже у початкових класах починають вивчати природознавство, на уроках якого велика увага приділяється питанням охорони навколишнього середовища. Важливу роль відіграє спілкування з однолітками, читання дитячої літератури і перегляд мультиплікаційних фільмів. З усього перерахованого дитина черпає інформацію про навколишнє середовище і про взаємини людини з природою, вибирає собі ідеал, якого намагається наслідувати.

Основні цілі і завдання

Завдання екологічного виховання школярів, які навчаються в молодших класах полягають в засвоєнні наступних аспектів:

 • визначення оптимальних взаємодій людини і природи;
 • поняття людини як складової біоценозу;
 • розуміння цінності природи і взаємозв'язку її складових;
 • оволодіння початковими навичками по використанню природних ресурсів, щодо поліпшення стану навколишнього середовища;
 • передбачення наслідків своїх дій по відношенню до елементів навколишнього середовища;
 • розвинути громадську і пізнавальну активність в ході екологічної діяльності;
 • сприяти появі прагнення до пізнання природи і до активної діяльності, спрямованої на поліпшення оточення;
 • формування потреби в контакті з природою.

При цьому існує певнапослідовність у вивченні. Спочатку всі об'єкти природи розглядаються окремо, потім пізнається їх взаємозв'язок між собою і зокрема між об'єктами живої і неживої природи. І, нарешті, на останньому етапі приходить розуміння походження різних природних явищ. Але основна сутність екологічного виховання молодших школярів полягає в прилучення дітей до природи. Результатом цього має бути розуміння про дбайливе ставлення до тварин, комах, птахів і рослин. Адже природа - це необхідна умова для життя всіх людей. Отримані знання формують відповідальне ставлення до всіх об'єктів навколишнього середовища. Діти усвідомлюють, що для збереження здоров'я і повноцінної життєдіяльності потрібні сприятливі умови, тому важливо зберегти природні ресурси.

Методи і форми

Інтерес до явищ природи і до об'єктів живоїприроди починає проявлятися в ранньому віці. Виховання екологічної культури молодших школярів базується на трьох основних принципах. Це систематичність, безперервність і міждисциплінарність. Успіх безпосередньо залежить від правильної організації занять. А щоб кожен раз дивувати і ще більше зацікавлювати дитину, необхідно застосовувати нові форми і прийоми навчання.

Методи екологічного виховання школярів молодших класів можна поділити на дві групи:

 • традиційні;
 • інноваційні.

На сьогоднішній день все більшу популярністьнабувають заняття в ігровій формі, у вигляді театралізованих вистав і сценок. Також форми екологічного виховання молодших школярів поділяють на:

  виховання екологічної культури молодших школярів

 1. Масові - організація свят, фестивалів і конференцій, робота з благоустрою приміщень, дворів і інше.
 2. Групові - факультативні заняття в спеціалізованих гуртках і секціях, екскурсії, туристичні походи.
 3. Індивідуальні - діяльність, спрямована на підготовку рефератів, доповідей, записів про спостереження за рослинним і тваринним світом, малювання і інше.

Про ефективність виконаної виховної роботи можна судити по наявності живого інтересу дитини до пізнання навколишнього світу.