завдання фізичного виховання

Фізичне виховання націлене на розвиток фізичних якостей людини, зміцнення його здоров'я, а це важливо для становлення здорового покоління.

Цілі фізичного виховання

Мета такого виховання - максимальне фізичне розвиток людини, вдосконалення його навичок, виховання моральних якостей. Щоб досягти цієї мети, необхідно вирішити всі поставлені завдання.

Завдання фізичного виховання

Основні завдання виділяють в наступні групи:

 1. оздоровчі:
  • розвиток фізичних навичок;
  • загартовування;
  • розвиток естетичних якостей (гарна постава, культура рухів).
 2. освітні:
  • формування рухових якостей;
  • отримання нових знань.
 3. виховні:
 • розвиток особистісних якостей (витривалість, дисциплінованість, почуття колективізму);
 • розвиток психічних здібностей (пам'ять, увага);
 • виховання гігієнічних навичок, звички самообслуговування.

Всі перераховані завдання фізичного виховання повинні вирішуватися у взаємозв'язку.

Засоби фізичного виховання

Щоб досягти мети фізичного виховання, застосовують засоби:

 1. Фізичні вправи.
 2. Загартовування організму.
 3. Гігієнічні засоби (дотримання режиму дня).
 4. Завдання і засоби фізичного виховання покликані досягти головної мети - виховання сильного і здорового покоління!

Завдання фізичного виховання дошкільників

Період до відвідування школи найбільш оптимальний длязагартовування дитини, оволодіння необхідними вміннями. Фізкультурні заняття покращують роботу життєво важливих систем. Серед завдань фізичного виховання дошкільнят виділяють наступні:

 1. Оздоровчі (загартовування, формування правильної постави, розвиток швидкості, витривалості).
 2. мета і завдання фізичного виховання

 3. Освітні (розвиток інтересу до фізкультури, формування умінь, відповідних віку дитини).
 4. Виховні завдання (виховання сміливості, чесності, наполегливості).

Оздоровчі завдання фізичного виховання

Серед оздоровчих завдань фізичноговиховання в першу чергу виділяють зміцнення здоров'я, підвищення працездатності організму, загартовування, оволодіння технікою правильного дихання, формування постави. Таким чином, фізичне виховання повинно проходити в комплексі, тоді і цілі досягти буде легше.