мети виховання

Виховання - це процес прищеплення людиніморальних, духовних і етичних цінностей, а також передача знань і професійних навичок. Процес виховання людини починається з моменту народження і закінчується тоді, коли закінчується його життя. Цілі виховання дитини залежать від віку людини. Тому, чим старше стає дитина, тим більше виховних цілей стоїть перед дорослими. Далі ми розглянемо, які існують цілі і зміст сучасного виховання людини.

Мета навчання і виховання

Так як і навчання, і виховання - це передачанакопиченого досвіду, то вони тісно пов'язані між собою, і часто їх розглядають спільно. Отже, метою виховання прийнято вважати те, що б ми хотіли бачити в кінцевому підсумку (до чого прагнемо). Перелічимо основні цілі виховання: розумовий, фізичне, моральне, естетичне, трудове, професійне і духовний розвиток людини. З дорослішанням дитини виховних цілей стає все більше.

Вікові періоди, їх роль в процесі виховання

Головними людьми, які передають дитині свійжиттєвий досвід, є його батьки. Саме в родині дитина вчиться любити, ділитися, цінувати речі або батьківську працю, захоплюватися прекрасним. Другими вихователями для дитини стають працівники дитячих дошкільних установ. Основна мета дошкільного виховання - це навчити дитину жити в колективі, знаходити спільну мову з такими ж за віком, як і він. На цьому етапі велика увага приділяється розумовому розвитку. Процес навчання побудований у вигляді гри, що спонукає інтерес у дитини в освоєнні нових знань (вивчення літер і цифр, кольорів, форм предметів).

Цілей виховання в шкільні періоди набагатобільше, тут на перше місце можна поставити розумовий розвиток. Однак, школа несе відповідальність і за інші види виховання (естетичне, фізичне, моральне, трудове). Саме шкільний учитель повинен визначити до яких предметів дитина має великі здібності, а можливо і талант, щоб в майбутньому професійно зорієнтувати його.

У старшому шкільному віці до загальних цілейвиховання приєднується ще і професійна, адже юнаки і дівчата в цей період визначаються з видом професії і відвідують додатково гуртки, секції або курси.

Коротко ми розглянули виховні цілі, головним завданням який є формування різнобічно розвиненої особистості, висококласним професіоналом в роботі і гідним громадянином суспільства.